• EURES - Európai Foglalkoztatási Szolgálat

  Az EURES (European Employment Services – Európai Foglalkoztatási Szolgálat) az uniós tagállamok, valamint Svájc és az EGT országainak foglalkoztatási szolgálataiból  álló információs és tanácsadó hálózat, amelynek célja az országok közötti munkaerő-áramlás elősegítése.


  FŐBB FELADATAI

  • Információnyújtás és tanácsadás az Unióban elhelyezkedni szándékozó munkavállalóknak
  • Segítségnyújtás a munkáltatók részére az Európai Unióból történő munkaerő-toborzáshoz

  Az Unión belüli szabad letelepedés és munkavállalás uniós alapjog. Az európai munkavállalók azonban nap, mint nap találják szembe magukat olyan álláskeresési, adminisztratív, jogi és adóügyi akadályokkal, amelyek kevésbé ismertek számukra. Az EURES-hálózat felkészült munkatársai számukra nyújtanak iránymutatást és segítséget az elérhető, valós, bejelentett és ellenőrzött álláshelyekről, a munkavállalói jogaikról és kötelezettségeikről, továbbá eligazítást adnak az adózás, a szociális biztonság vagy a lakhatási lehetőségek kérdéseiben is. A munkaadóknak segítséget kínálnak a szabad pozícióik európai szintű hirdetésében, álláskereső jelöltek elérésében és munkaerő-felvételi lehetőségeik határon átívelő feltérképezésében.


  TANÁCSADÓI HÁLÓZAT ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

  • Az EURES munkatársai kapcsolatban állnak álláskeresőkkel, munkavállalókkal, munkáltatókkal, munkaerő-közvetítőkkel, az EU/EGT tagországok állami és magán foglalkoztatási szolgálataival, uniós tanácsadó hálózatokkal és partnerszervezetekkel, kamarákkal és egyéb munkaerőpiaci szereplőkkel.
  • A hálózat gerincét az EURES-portálon (eures.europa.eu) keresztül könnyen elérhető online szolgáltatások, valamint a tanácsadók által biztosított és az ügyfelek igényeire szabott támogató szolgáltatások, iránymutatás és segítségnyújtás adják.

  Az EURES szolgáltatásai álláskeresők és munkavállalók részére

  • információk a biztonságos külföldi munkavállalásról
  • személyre szabott tanácsadás az európai élet- és munkakörülményekről
  • tájékoztatás az EU/EGT országaiban fellelhető munkalehetőségekről

  Az EURES szolgáltatásai munkáltatók részére

  • segítségnyújtás állásajánlataik hirdetésében
  • támogatás a megfelelő munkavállalók megtalálásában


  Az EURES Magyarország elérhetőségei

  Honlap I Facebook I Instagram Ügyfélszolgálat: eures@lab.hu

 • Euroguidance


  A jelenleg 36 országban működő Euroguidance hálózat fő célkitűzése az európai uniós pályaorientációhoz kapcsolódó jógyakorlatok terjesztése, valamint információ nyújtása tanácsadással és tanulási mobilitással kapcsolatban. A hazai Euroguidance Központ a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban működik és tájékoztatást nyújt a Magyarországon elérhető tanácsadási szolgáltatásokról (pályaválasztás, pályaorientáció), nemzeti és nemzetközi tanácsadási jó gyakorlatokat gyűjt és terjeszt Magyarországon és külföldön. Szemináriumok, képzések szervezésével támogatja a pályaválasztással, pályaorientációval foglalkozó tanácsadók együttműködését, valamint pályaválasztást támogató eszközöket (pl. társasjátékot, kiadványokat) készít. A központ másik célja, hogy megismertesse az Európa-szerte elérhető oktatási és képzési lehetőségeket.


  Honlap: http://euroguidance.hu
  E-mail: eg@nive.hu
  Facebook: Euroguidance Hungary

 • EKKR Nemzeti Koordinációs Pont

  Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) egy olyan referenciakeret, amelynek segítségével könnyebbé válik az Európában megszerezhető bizonyítványok és oklevelek összehasonlítása. Az EKKR nyolc szintből áll, és a tudás, a képesség, az autonómia és felelősségvállalás szempontjából határozza meg a tanulási eredményeket.

  A nemzeti képesítési keretrendszerek egyes szintjeit közös kritériumrendszer alapján megfeleltetik az EKKR-szinteknek, így válnak a különböző országokban megszerezhető képesítések szintjei összevethetővé az EKKR-en mint viszonyítási rendszeren keresztül.

  Miben segít az EKKR?

  • Fordítóeszközként működik a különböző országok képesítési keretrendszerei között.
  • Átláthatóbbá és egyértelműbbé teszi a képesítések tartalmát a munkaadók, a pedagógusok, a munkavállalók és az intézmények számára.
  • Támogatja a földrajzi mobilitást és az egész életen át tartó tanulást.
  • Az átláthatóság erősíti a bizalmat, ezáltal a képesítési keretrendszerek használata hozzá tud járulni a képesítések kölcsönös elismerésére irányuló meglévő eljárások támogatásához.


  Elérhetőségek: 

  Oktatási Hivatal 
  EKKR Nemzeti Koordinációs Pont 
  Cím:1122. Budapest, Maros utca 19-21. 
  Email: eqf-ncp@oh.gov.hu 
 • Eurodesk


  Az Eurodesk egy olyan, az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat, melynek Európában, összesen 37 országban több mint 2000 regionális és helyi partnere van. Az ezekben az irodákban dolgozó munkatársak fiataloknak és a velük foglalkozó szakembereknek nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes információ-szolgáltatást az európai mobilitási programokról, lehetőségekről. 

  Az Eurodesk hálózat partnerei olyan ifjúsági szervezetek, amelyek célközönsége elsősorban a fiatalok, és számukra kínálnak különböző, többek között tájékoztató, információs és tanácsadó, fejlesztő és felvilágosító szolgáltatásokat. Mindezen túl ezek a szervezetek széles spektrumú támogató rendszert működtetnek annak érdekében, hogy a személyre szabott segítség révén a fiatalok kimerítően kihasználhassák a rendelkezésükre álló forrásokat, lehetőségeket, legyenek azok képzési programok, mobilitási projektek, tanulmányutak vagy ösztöndíjak. Az Eurodesk partnerek valójában olyan alacsonyküszöbű, könnyen megközelíthető szervezetek, akikhez a fiatalok a nap folyamán benézhetnek és segítséget kérhetnek. 

  Az erőteljes ifjúsági profillal rendelkező Eurodesk partnerszervezetek azonban a hagyományos információ-szolgáltatás mellett olyan szolgáltatásokat is felvállalnak, melyekkel azokhoz is eljutnak, akik nem feltétlenül használnák ki egy iroda, szervezet kínálatait; úgynevezett felkereső ifjúsági információs munkájuk révén saját környezetükben érik el a fiatalokat, számos rendezvényen is megjelennek és maguk is szerveznek ilyen eseményeket. 

  Elérhetőségek

  Tempus Közalapítvány
  Eurodesk Magyarország
  1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
  Tel.: +36 1 237 1300
  Email: eurodesk@tpf.hu
  Web:
  www.eurodesk.hu 

 • Nemzeti Referencia Központ

  A Nemzeti Referencia Központok hálózata az Interneten keresztül szolgáltat információt a nemzeti oktatási rendszerről, a szakképzésről, a szakképesítésekről és ezen belül az Europass bizonyítvány-kiegészítőkről. A tagországok a szakképzettséget igazoló dokumentumokkal együtt kiadhatják az Europass bizonyítvány - kiegészítőt, amely a szakképesítések kompetenciákon alapuló leírását foglalja magába.

  Magyarországon jelenleg a Nemzeti Referencia Központ (NRK) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalban működik. Az NRK honlapjáról a 12/2020. (II. 7.) a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet alapján az Europass bizonyítvány-kiegészítőt az akkreditált vizsgaszervező töltheti le, és hitelesített formában adhatja ki. A bizonyítvány-kiegészítő önmagában nem bír jogi érvénnyel, kizárólag a szakképzettséget igazoló eredeti bizonyítvánnyal együtt érvényes.

  Az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiadása magyar és angol nyelven ingyenes, további idegen nyelvek kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére.

  Honlap: http://nrk.nive.hu
  E-mail: 
  nrk@nive.hu

 • ENIC-NARIC

  Az ENIC hálózat (European Network of Information Centres - Információs Központok Európai Hálózata) nemzeti információs központokból áll. Ezen központok feladata információ és tanácsadás az alábbi témákban:

  • külföldi diplomák vagy más akadémiai vagy szakmai végzettségek elismerése;
  • az egyén saját országának és más európai országok oktatási rendszerei;
  • külföldi tanulmányi lehetőségek, diákhitelek, ösztöndíjak, mobilitáshoz és egyenértékűséghez kapcsolódó gyakorlati kérdések.

  A NARIC (National Academic Recognition Information Centres - Nemzeti Akadémiai Elismerési Információs Központ) hálózatot 1984-ben hozták létre. A hálózat célja diplomák és az Unió tagállamaiban, a Gazdasági Térség, valamint Közép- és Kelet-Európában tanulással eltöltött időszakok akadémiai elismerésének javítása.


  Az ENIC-NARIC segítségnyújtó központok útmutatást adnak a végzettségek  az adott országokon belüli elismertetését illetően. A segítségnyújtó központok elérhetőségeit országok szerinti bontásban, IDE kattintva tudja elérni.

  Magyar Ekvivalencia és Információs Központ 

  Az ENIC-NARIC hálózat magyarországi képviselője az Oktatási Hivatal főosztálya. A Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) legfontosabb feladatai közé tartozik a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése és az ezzel kapcsolatos információnyújtás, illetve a külfönféle elismertetési eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás. A MEIK mind ezek mellett segítségnyújtó központ is.

  Magyar Ekvivalencia és Információs Központ honlapja elérhető az alábbi linken.

  Europass - A végzettségek elismertetésének további támogatása

  Diplomák és oklevelek:Europass oklevélmelléklet
  Bizonyítványok​​​:Europass bizonyítvány-kiegészítő

  Az Europass oklevélmelléklet illetve az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem helyettesíti az eredeti oklevelet, bizonyítványt, de kiegészíti a hivatalos oklevelekben, diplomákban illetve bizonyítványokban található információkat, ezzel segítve a kibocsátó országon kívüli munkáltatókat vagy intézményeket azok megértésében. Az Europass dokumentumok nem jelentik a végzettség automatikus elismerését!​

 • Europe Direct hálózat

  Az Európai Bizottság által társ-finanszírozott és irányított EUROPE DIRECT Európai Információs Pontok hálózat az Európai Unió „előretolt helyőrsége". A fővárosban és az összes megyeszékhelyen megtalálható irodák a helyi közvetítő szerepét töltik be felkészült tanácsadókkal, gyakorlati, közérthető és testreszabott tájékoztatással, saját honlappal.


  Az ED-irodák teljes listáját az alábbi honlapon érheti el. Az irodák közös, európai honlapját pedig itt.

  Az irodák tevékenysége:

  • EU témájú kiadványok terjesztése, saját kiadása.
  • EU-val foglalkozó szakmai rendezvények, konferenciák szervezése.
  • A tanuló ifjúság tájékoztatása uniós tagságunkról, jelenlét a tanintézetekben, EU-tanórák, vetélkedők szervezésével
  • A lakosság célcsoportokra bontott megszólítása az EU ismeretek átadása érdekében.
  • EU finanszírozású pályázatok figyelése, közzététele, segítség a pályázni kívánó szervezeteknek, vállalkozóknak
  • Kapcsolattartás a megyei állami intézményekkel, szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel, a kulturális élet képviselőivel.
  • Jelenlét a regionális médiában, EU-s műsorok, írások, cikksorozatok kezdeményezése. A lakosság által az EU-val kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása saját adatbázisból, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, a szaktárcák és más, EU tájékoztatással foglalkozó intézmények segítségével.

  Magánembereknek, civil szervezeteknek és vállalkozásoknak, diákoknak, munkavállalóknak és utazóknak, politikai, társadalmi, gazdasági, oktatási és kulturális kérdésekben egyaránt tudnak segíteni. Bármire kíváncsi, keresse őket személyesen, telefon, emailben vagy az interneten!

  Az összes tagállamból ingyenesen hívható központi szám: 00 800 6 7 8 9 10 11

 • EPALE

  Az EPALE (A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja) a felnőttképzési szakemberek egyedülálló, nyílt tagságú közössége. Az EPALE a felnőttkori tanulásban érdekelt oktatóknak, kutatóknak, egyetemi tanároknak és politikai döntéshozóknak szól, továbbá ezen szereplőkön túl mindenkinek, aki a felnőttek tudásbővítése, készségfejlesztése terén tevékenységet folytat. 

  EPALE logo

  Online tudásközpont 

  Az EPALE a felnőttképzéssel kapcsolatos bevált módszerek, hírek, szakpolitikai fejlemények, blogbejegyzések, események és szakmai anyagok hozzáférését és megosztását támogatja. A partnerkereső funkció a tagok közötti szakmai kapcsolatok kialakításának is teret ad. 

  Többnyelvű közösség 

   Az EPALE az Unió 31 nyelven érhető el. A többnyelvű közösség igényeinek kiszolgálása érdekében Európa-szerte 30 Nemzeti Támogató Szolgálat (NSS) jött létre. Az EPALE regisztrált felhasználóinak száma 2021-ben meghaladta a 90 000 főt, melyből 1400 magyar szakember. 

  Tevékenységünk

  Célunk, hogy az EPALE segítségével elősegítsük a tájékozódást a hazai szakmai rendezvények, projektesemények tekintetében és megosszuk a felhasználóinkkal a legfontosabb híreket a felnőttkori tanulás területéről és bátorítsuk őket az aktívabb online részvételre. Éves szinten megjelentetjük az EPALE magazint, továbbá magyar és angol nyelvű tájékoztató füzeteket. Gondoskodunk arról, hogy a központi hírlevelet havonta, magyar nyelven juttassuk el a felhasználókhoz, valamint rendszeres időközönként nemzeti aktualitású hírlevelet is összeállítunk. 

  Elérhetőségek 

  Honlap: https://epale.ec.europa.eu/hu 

  Facebook: EPALE Magyarország 

  Email: epale@nive.hu  ​