Mi az az Europass oklevélmelléklet?

 • Az Europass oklevélmelléklet segítségével a külföldi munkaadók és továbbképző intézmények is egyszerűen megismerhetik az itthon megszerzett felsőfokú végzettséget, ezáltal segítve a felsőoktatásban szerzett végzettség elismerését.
 • Tájékoztat a hazai felsőoktatási rendszerben bekövetkező változásokról (pl.: Bologna-folyamat, BSc, MSc szintek) és azoknak a kompetenciákat érintő hatásáról. 
 • Segíti a külföldön tanult, de itthon elhelyezkedni kívánó magyar munkavállalót végzettségének bemutatásában.
 • Nem helyettesíti az eredeti oklevelet, de kiegészíti a hivatalos oklevelekben és diplomákban található információkat, ezzel segítve a kibocsátó országon kívüli munkáltatókat vagy intézményeket azok megértésében.

Fontos tudni, hogy az oklevélmelléklet nem helyettesíti az eredeti diplomát vagy oklevelet és nem jelenti a végzettség automatikus elismerését!  


Mit tartalmaz?

Az Europass oklevélmelléklet olyan információkat szolgáltat a végzettségekről, amelyek a diplomában nem kerülnek kifejtésre:

 • megszerzett készségek és kompetenciák,
 • végzettség szintje és vizsgaeredmények,
 • felvételi követelmények, valamint a továbbtanulás lehetséges következő szintje, a kibocsátó ország felsőoktatási rendszere.

Miért hasznos az oklevélmelléklet?

 • részletes információt nyújt az adott végzettségről
 • nyomon követhetőek benne a felsőoktatásban bekövetkezett változások
 • az intézmények közötti különbségek láthatóvá válnak
 • külföldi diploma esetén segítséget ad a végzettség ismertetéséhez

Hogyan lehet hozzájutni?

Az Europass oklevélmellékletet a felsőoktatási intézményekben végzettek kapják meg oklevelükkel egybekötötten. Az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény állítja ki. Az Europass oklevélmelléklet kiadásával kapcsolatos probléma esetén a hallgatónak/volt hallgatónak minden esetben a felsőoktatási intézményhez kell fordulnia.

Amennyiben a hallgató/volt hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény nem adja ki az oklevélmellékletet, a hallgató/volt hallgató jogorvoslattal élhet, amelynek menetét a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 34. pontja (A jogorvoslat joga) határozza meg. Sem a Nemzeti Europass Központnak, sem az Oktatási Hivatalnak nincs hatásköre egyedi hallgatói ügyben eljárni. A Nemzeti Europass Központ, illetve az Oktatási Hivatal csak szakmai tájékoztatást adhat.

A képzés megkezdésének és befejezésének időpontja függvényében az oklevélmelléklet kiadására vonatkozó szabályok eltérőek aszerint, hogy a felsőoktatási törvény az adott időszakra hogyan rendelkezik/rendelkezett. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 30. pontja szerint a bolognai rendszerben tanult hallgatók esetén az alap-, a mesterszakon, illetve a felsőoktatási szakképzésben az oklevélmellékletet ki kell adni.

52. § (1) Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzetiségi képzés esetében magyar nyelven és a nemzetiség nyelvén, nem magyar nyelven folyó képzés esetén magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni.

52. § (2) Az alapképzésben és mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzetiségi képzés esetében - a hallgató kérésére - az érintett nemzetiség nyelvén. Az oklevélmelléklet közokirat.

Azok esetében, akik tanulmányaikat nem a bolognai rendszerben kezdték meg/folytatták, a felsőoktatási intézmény tájékoztatását kell kérni az oklevélmelléklet kiállításával kapcsolatban. A jogorvoslat joga ebben az esetben is megilleti a hallgatót/volt hallgatót.