Az egységes Európa tagállamainak oktatási rendszerei különböznek egymástól. A végzettségek valamint a bizonyítványok, oklevelek formája, tartalma és a hozzájuk kapcsolódó szakmai, gyakorlati tudás országonként eltérő. Az Európai Unió annak érdekében, hogy elősegítse a különböző országokból származó bizonyítványok, szaktudások és kompetenciák összehasonlíthatóságát és átláthatóságát, a tagállamok közötti munkavállalási és tanulmányi célú mobilitást, 2005. január 1-től bevezette az Europass keretrendszert. Az Europass keretrendszert az Európai Parlament és Tanács 2004. december 15-i 2241/2004/EK határozata hozta létre, Így támogatva a szaktudás külföldi megismertetését és ezáltal az elismerését/elismertetését.

2018-ban új határozatot fogadott el az Európai Bizottság, amely azt irányozta elő, hogy az Europass dokumentumcsaládból szolgáltatások összességévé alakuljon át. 

A megújulás részeként az Europass 2020 júliusától online portálként érhető el, amelyen a legtöbb funkció együttesen kezelhető, továbbá számos új szolgáltatással egészült ki. Az Europass megújulása az Európai Parlament és Tanács 2018. április 18-ai 2018/643 határozata alapján valósult meg.