A felnőttkori képzések szerepe a zöld foglalkoztatásban

2024-07-09

A klímasemleges gazdaságra való átálláshoz környezetbarát munkahelyekre van szükség

Az Európai Unió több kezdeményezéssel is (Európai Zöld Megállapodás, Európai Éghajlati Paktum) segíti az zöld átállást, melynek köszönhetően számos új munkahely jöhet létre a jövőben, illetve régiek alakulhatnak át. 

Milyen a zöld munkahely és mik azok a zöld készségek?

Minden olyan munkahelyet zöld munkahelynek tekinthetünk, amely hozzájárul az energiafelhasználás csökkentéséhez és a természeti értékek megőrzéséhez. A zöld munkahelyek emellett elősegítik a fenntartható fejlődés támogatását és csökkentik az ember által a természetre gyakorolt káros hatásokat. A zöld gazdaság számos területet foglal magába úgy, mint a fenntarthatóság, környezetvédelem, energiahatékonyság, klímavédelem, hulladékgazdálkodás, vagy a zöld technológiák. 

A zöld munkahelyek kapcsán egyre inkább előtérbe kerülnek a fenntartható világ kialakításához szükséges szakmák is. A zöld gazdaságban létrejövő pozíciók nem feltétlenül újak, de a betöltésükhöz szükséges készségek bizonyos mértékben mindenképpen változnak majd. Amennyiben viszont a munkafolyamat jelentősen eltér a korábbitól, teljesen új szerepekre és készségekre lesz szüksége a munkavállalónak. 

Forrás: sutterstock.com

A felnőttkori képzések fontossága a zöld átállásban

A zöld foglalkoztatás támogatása érdekében gondoskodni kell a felnőtt munkavállalók továbbképzéséről, illetve átképzéséről, a megfelelő képzési programok létrehozásával és támogatásával. A képzési programok esetében fontos kritérium a gyakorlatiasság és a zöld készségek valós környezetben történő alkalmazása, hiszen az elméleti szakemberek, pl. kutatók mellett a gyakorlati megvalósítókra is szükség lesz.

Az új készségek elsajátítása számos előnnyel járhat a munkavállalók számára, többek között:

  • Jobb munkahelyi kilátások: A zöld készségekkel rendelkező munkavállalókra egyre nagyobb a kereslet a munkaerőpiacon. 
  • Nagyobb munkavállalói elégedettség: A zöld készségekkel rendelkező munkavállalók gyakran elégedettebbek a munkájukkal, mert úgy érzik, hogy valami jót tesznek a világért.

  • Erősebb közösségek: A zöld készségekkel rendelkező emberek általában aktívabban vesznek részt közösségi életben.

​Finanszírozás és együttműködések

A téma szakértői kiemelik, hogy a fenntartható jövőhöz vezető út finanszírozást, konkrét intézkedéseket és innovatív stratégiákat tesz szükségessé, azaz a terület folyamatos együttműködést igényel. Abban is egyetértenek, hogy ehhez a munkáltatók és a politikai döntéshozók bevonása is elengedhetetlen, valamint, hogy kiemelten fontos azon partnerségeknek a támogatása is, amelyek a zöld készségek hatását erősítik a környezettudatosabb élet kialakítása érdekében. 

Az Erasmus+ program is támogatja a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, amely a 2021-27-es programidőszak egyik prioritása.

A program célja, hogy valamennyi szektorban támogassa a zöld átállás és az éghajlatváltozás jelentette kihívásokkal kapcsolatos tudatosság növelését. Prioritást élveznek azok a projektek, amelyek a fenntarthatóság szempontjából releváns szektorokban törekszenek a kompetenciák fejlesztésére, a zöld készségeket célzó stratégiák és módszertanok kidolgozására, valamint olyan jövőközpontú tantervek kialakítására, amelyek jobban összhangban állnak az egyének igényeivel. A program emellett támogatni fogja az innovatív gyakorlatok tesztelését annak érdekében, hogy a tanulók, a munkatársak/szakemberek/oktatók és az ifjúságsegítők valódi változásokat idézzenek elő (pl. erőforrás-megtakarítás, az energiafelhasználás és -pazarlás csökkentése, a szénlábnyom kibocsátásának kompenzálása, a fenntartható élelmiszerek és mobilitás előnyben részesítése stb.). A programon belül kiemelt szerepet kapnak továbbá azok a projektek, amelyek az oktatási, képzési, ifjúsági és sporttevékenységek révén lehetővé teszik a szemléletváltást az egyéni preferenciák, a fogyasztási szokások és az életvitel terén, az új európai Bauhaus kezdeményezéssel összhangban; valamint amelyek az oktatók és az oktatásvezetők fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciáit fejlesztik, és támogatják a részt vevő szervezetek/intézmények környezetvédelmi fenntarthatósággal kapcsolatos tervezett megközelítéseit.

Források:
EPALE Podcast – Zöldebb kilátások: A fenntartható és zöld készségek erejének felfedezése
EURES - Változó foglalkoztatási tendenciák

MKIK GVI Kutatási füzet