Programajánló: NSZFH szakmai workshopok 2023 februárjában

2023-02-06

Az NSZFH 2023. februárjában három szakmai workshopot szervez irodalomterápia, pályaorientációt segítő kártya- és társasjáték-bemutató, illetve intervízió témakörben pedagógusok, illetve pedagógiai szakszolgálati és szakfoglalkoztató szakemberek számára. A részvétel mindhárom workshopra díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Irodalomterápiás foglalkozás hátrányos helyzetű tanulókat oktató pedagógusok számára

A workshop keretében arra keresünk megoldásokat, hogyan segíthetik az irodalmi szövegek a személyes forgatókönyvek megalkotását. A résztvevők irodalmi alkotások és kreatív tevékenységek átélésével ismerkednek meg az irodalomterápia népszerű eszköztárával.A félnapos workshop kettős célt szolgál, egyrészt motivációs környezetben azonosítja a speciális célcsoportokba tartozó fiatalok önismeret- és személyiségfejlesztését, másrészt tematikus csoportfoglalkozásokon gazdagítja a pedagógusok, tanácsadók és más segítők munkájának saját, innovatív eszközrendszerét. A beszélgetések során mese, novella és vers szolgálnak támaszul sajátélmények megosztásához, viselkedésminták azonosításához, cselekvési tervek megalkotásához. A szövegek és a köréjük fonódó beszélgetések segítségével feltárulnak a pedagógiai gyakorlatban alkalmazható hátránykompenzáló és egyéni fejlesztést szolgáló lehetőségek és jó gyakorlatok, amelyek eredményesen alkalmazhatók diákcsoportok irodalmi élményfoglalkozásain.A workshop végén tematikus kártyák segítségével reflektálunk az átélt érzelmekre és tanulságokra, majd erőforrásmondat megszerkesztésével és kilépő reflexiók megosztásával zárul a közös műhelymunka. 

Időpont: 2023. február 15. 10:00–14:00 

Helyszín: 1085 Budapest Baross u. 52., 4. emelet, 401. tárgyaló 

Regisztrálni ezen a linken lehet. 

Önismereti társas- és kártyajátékokat bemutató módszertani workshop hátrányos helyzetű tanulókat oktató pedagógusok számára

A workshopon bemutatásra szánt önismereti játékok segítenek, hogy a kötelezettségeink, feladataink mellett játékos formában önmagunkat és egymást is jobban megismerhessük. A gyerekek a játékokon keresztül tanulnak, fejlődnek, kapcsolódnak, közelebb kerülhetnek önmagukhoz és másokhoz is. Kimondhatnak számukra fontos gondolatokat, megfogalmazhatják érzéseiket. Ezekre az iskolai keretek között gyakran nincs lehetőségük, és ha a biztonságos családi háttér is hiányzik, akkor egy-egy ilyen játék akár életmentő is lehet. Ezen a workshopon a pedagógusok betekintést nyerhetnek a játékok pozitív pszichológiai, pedagógiai hátterébe, a játékok alapjául szolgáló általunk bevezetett iskolai programok módszertanába, valamint a játékok megismerésével, kipróbálásával saját élményeket szerezhetnek, amelyeket tovább adhatnak a gyermekeknek is. 

Időpont: 2023. február 16. 10:00–14:00 

Helyszín: 1085 Budapest Baross u. 52., 4. emelet, 401. tárgyaló 

Regisztrálni ezen a linken lehet.  

Intervízió az oktatási intézményekben 

A segítő szakmák közös jellemzője, hogy ez a munka a személyiséget is erőteljesen érinti. Ezért nagy szükség van a rendszeres esetmegbeszélésre, ami nemcsak a segítő munka hatékonyságát növeli, hanem a segítő szakember személyiségfejlődését is támogatja és hozzájárul a kiégés megelőzéséhez. Nagyon sokszor nehéz megtalálni azokat az anyagi és időbeli kereteket, amelyek a rendszeres szupervízióhoz szükségesek. Ezért jelen workshop két intervíziós módszert szeretne bemutatni és gyakorlati kipróbálásra kínálni. Ezek a módszerek nem szupervíziós módszerek, mivel nem igényelnek külső, a csoportnál lehetőleg nagyobb szakértelemmel rendelkező vezetőt, mindkét módszer alkalmas arra, hogy együtt vagy egymástól függetlenül dolgozó, egymást ismerő vagy akár idegen kollégák egy esetről közösen gondolkodva átsegítsék az esethozót az elakadáson, miközben ők maguk is új szempontokat kapnak saját munkájukhoz. Mind a két módszer időben strukturált, mégis nagyon hatékony, így könnyebben beilleszthető a szakemberek mindennapjaiba rendszeresen is. Az egyik módszer 4-15 fős csoporttal igazán hatékony, a másik 10-25 fővel. 

Időpont: 2023. február 23. 10:00–14:00 

Helyszín: 1085 Budapest Baross u. 52., 1. emelet, 101. tárgyaló 

Regisztrálni ezen a linken lehet.

Forrás: nive.hu