Bizonyítványok és oklevelek elismerése külföldön


A magyar bizonyítványok és oklevelek elismerése az Európai Unió tagállamaiban, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban.

A magyar bizonyítványok és oklevelek elismerésére külföldön továbbtanulási, vagy munkavállalási célból lehet szükség.

Továbbtanulási célú elismerés

Ha valaki külföldön a magyar bizonyítványával vagy oklevelével a Magyarországon megszerzett végzettségére épülő képzésre kíván jelentkezni vagy Magyarországon megkezdett és be nem fejezett tanulmányait külföldön szeretné folytatni, akkor okirata továbbtanulási célú elismerését rendszerint közvetlenül attól az oktatási intézménytől kell kérnie, amelyben tanulni kíván. Az intézmények főszabályként saját hatáskörben dönthetnek az elismerésről vagy a résztanulmányok beszámításáról.

Munkavállalási célú elismerés az Európai Unió tagállamaiban, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban

Az Európai Unió közösségi jogi szinten kizárólag az ún. szabályozott szakmák gyakorlását szabályozza. Az európai közösségi jog értelmében az a szakma minősül szabályozottnak, amelynek gyakorlását az adott ország bizonyos végzettség vagy képzettség meglétéhez köti. Minden ország maga határozza meg, hogy mely szakmák gyakorlását szabályozza a fenti módon.

Ahhoz, hogy valaki magyar bizonyítványával vagy oklevelével jogosulttá váljon szabályozott szakma gyakorlására a fenti országokban, kérnie kell az adott ország illetékes hatóságától bizonyítványa vagy oklevele elismerését. (Az egyes országok szabályozott szakmáiról az Európai Bizottság honlapján lehet tájékozódni, illetve ugyanezen a honlapon megtalálhatók az egyes országok ún. nemzeti tájékoztató központjainak elérhetősége is. Ezektől az irodáktól lehet információt kérni az elismerésről és az illetékes elismerő hatóságokról.)

A szabályozott szakmák között is speciális elbírálás alá esnek az elismerés szempontjából az állatorvos, az általános orvos, az ápoló, az építész, a fogorvos, a gyógyszerész és a szülésznő szakképzettségek, mivel ezek esetében a fenti országokban megtörtént a képzés összehangolása is, így ezen szabályozott szakmák esetében lehetőség van az automatikus elismerésre, ami annyit jelent, hogy a hatóságok nem vizsgálják és nem is vizsgálhatják az adott bizonyítványhoz vagy oklevélhez vezető képzés milyenségét, hanem a bizonyítványt vagy oklevelet az elismerést végző ország oktatási intézményeiben megszerzettel automatikusan azonosnak tekintik, amennyiben ehhez valamennyi jogszabályi feltétel fennáll. (Más kérdés az, hogy az országok többségében a szakma gyakorlását különböző feltételekhez is kötik még, pl. erkölcsi bizonyítványhoz, feddhetetlenségi igazoláshoz stb.)

Azon szakmák esetében, amelyek ugyan szabályozottak (pl. tanár), de nem tartoznak a fent említettek közé, könnyített elismerési eljárás lefolytatására van lehetőség. Ez a kölcsönös elismerés és bizalom elvén alapszik. Ha azonban jelentős különbségek mutatkoznak a származás szerinti országban elvégzett képzés és a fogadó ország által megkövetelt képzés között, a fogadó ország kompenzációs intézkedésként alkalmassági vizsga vagy alkalmazkodási időszak teljesítését írhatja elő. (Az alkalmazkodási időszak az adott szabályozott szakma szakmai felügyelet melletti gyakorlását jelenti.) Az elismerő hatóság továbbá előírhatja, hogy a kérelmező a szakma gyakorlása mellett képzésben is vegyen részt. Az alkalmassági vizsga vagy az alkalmazkodási időszak közötti választás joga a kérelmezőt illeti meg, ha jogszabály kivételt nem tesz.

Ha egy szakma nem minősül szabályozottnak, az elismerés az adott ország nemzeti joga szerint történik. A nem szabályozott szakmák esetében rendszerint a munkáltató dönti el, hogy az adott képesítést megfelelőnek tartja-e az ellátandó munkához.

Érdemes végezetül megemlíteni, hogy minden európai országban, de több Európán kívüli országban is megtalálhatók az Európa Tanács és az UNESCO ENIC (European Network of Information Centres) elismerési hálózatának, illetve Európán belül az Európai Bizottság NARIC (National Academic Recognition Information Centres) elismerési hálózatának az irodái. Ezeket az irodákat azzal a szándékkal hozták létre, hogy elősegítsék a felsőoktatási mobilitást, és megkönnyítsék a külföldön szerzett oklevelek elismerését azáltal, hogy tájékoztatást nyújtanak arról, miként történik országukban a külföldi oklevelek elismerése. Az ENIC és a NARIC hálózat közös honlapján az egyes országok elismerési központjainak elérhetősége, valamint az adott ország elismerési rendszerének leírása mellett számos információ található az adott ország oktatási rendszeréről és intézményeiről is.

A külföldön történő továbbtanulást és munkavállalást megkönnyítheti néhány, Magyarországon beszerezhető igazolás.

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja, a magyar ENIC/NARIC iroda kérelemre a magyar bizonyítványokról és oklevelekről - az egészségügyi képesítéseket és az építész szakképzettséget tanúsítók kivételével - magyar nyelvű hatósági bizonyítványt állít ki, illetve az alap- vagy középfokú végzettséghez kapcsolódó szakképesítések esetében - az egészségügyiek kivételével - a szakmai gyakorlatról is kiállít hatósági bizonyítványt. A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásról a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ honlapján részletes információ található.

 

További kérdése van?

Az Europass dokumentumokkal kapcsolatban további információkat igényel?
Tegye fel kérdését a Nemzeti Europass Központ munkatársának! 
Telefonon: 06-1-236-5050 (hétköznap 9 – 13 óra között)
E-mailen: europass@tpf.hu

Az europass.hu honlapon sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »

Olvasta már? ×